BYGNINGSKONSULENTERNE

ARKITEKTER OG INGENIØRER

Svaleøvej 14, 4000 Roskilde

 

 

Ejendomsvedligeholdelse

 


Forfald er dyrt – vedligeholdelse billigt

 

Hvad gør en bestyrelse, når den skal tage stilling til vedligeholdelse af ejendommen?

I de fleste tilfælde er det noget man tager beslutning om hen ad vejen. Der skal males en opgang, der skal males nogle vinduer, tagrenderne skal skiftes, en kældernedgang skal lige pudses op, osv.  Men hvad sker der så, når en større opgave pludselig er nødvendig at udføre? Det kan ske at varmtvandssystemet pludselig er tæret op, og en totaludskiftning er nødvendig. Hvad gør de nyindflyttede beboere? Beboere som højst sandsynligt allerede sidder hårdt i det?

Der er mange muligheder, men den bedste ville være, at være godt forberedt på en sådan situation.

 

Hvordan bliver man det?

 

For det første er det rart at vide, hvornår man kan forvente, at en udskiftning / reparation etc. skal finde sted.

Dernæst er det vel også rart at kende størrelsen af de dermed forbundne udgifter.  læs ”Vedligeholdelse uden overraskelser”…

 

Når man så har besluttet at udføre det pågældende arbejde, hvad gør i så?

 

Beskriver I præcist hvad arbejdet omfatter?

Hvem udfører projekt, tegninger og beskrivelse med tilbudslister?

Indhenter I flere tilbud på samme grundlag?

Holder I licitation på det samme grundlag af hensyn til prisdannelsen og den almindelige konkurrence?

Tager I alternative tilbud ?

Kapitaliserer I eventuelle forbehold af hensyn til sammenlignelighed?

Alt dette for at være sikker på at få den bedste økonomiske løsning.

 

Hvem fører tilsynet på jeres vegne?

Hvem holder de ugentlige byggemøder?

Hvem checker kvaliteten af det udførte?

Hvem checker de løbende ekstraudgifter og disses nødvendighed?

Hvem gennemfører afleveringen og den dermed forbundne mangelgennemgang og afleveringsrapport?

Hvem sørger for 1-års og 5-års-gennemgangene sammenholdt med garantierne?

 

Til sådanne opgaver trækker vi på vores erfaringer gennem de sidste 25 år, både fra entreprenørbranchen og fra rådgiverfaget.

 

- alle ejendomme kommer til skelsår og alder, hvilket medfører at der nødvendigvis indtræffer flere og flere   vedligeholdelsesarbejder.

 

tilbage…