BYGNINGSKONSULENTERNE

ARKITEKTER OG INGENIØRER

Svaleøvej 14, 4000 Roskilde

 

 

Vedligeholdelsesplan

 


”Vedligeholdelse uden overraskelser”

 

I forbindelse med vores succes med udførelse af vedligeholdelsesplaner kan vi også tilbyde tilsynsnotater og tilstandsvurderinger.

 

Vi udfører således kortfattede tilsynsnotater, mere omfattende tilstandsvurderinger og endelig 10-årige vedligeholdelsesplaner med tilhørende udgiftoversigter.

 

Formålet med en 10-års vedligeholdelsesplan er, at få overblik over ejendommens nuværende og kommende tilstand. Det vil sige, at vi opstiller en plan for udgifter til vedligeholdelse over en 10-årig periode.

 

Med vedligeholdelsesplanen som den røde tråd for den tekniske drift af ejendommen, kan der udføres en målrettet og optimal drift af ejendommen.

 

Der vil blive udarbejdet en rapport på baggrund af  de registreringer vi foretager på stedet.

 

10-års-planen er udført således, at den også kan gennemlæses og forstås af ikke specielt byggekyndige personer.

 

Planen har 2 kolonner, i den venstre er den aktuelle registrering og i den højre beskrives hvilke arbejder der bør gøres og hvornår.

 

Planen afsluttes med en økonomisk oversigt, for de kommende 10 år.  læs mere…

 

10-års-planen bør opdateres hvert 3. år, således at der indføres eventuelle ændringer / ønsker til ejendommen, samtidig med at det vurderes, om der er planlagte arbejder, der som følge af ændrede forhold skal flyttes til for eksempel 1 år tidligere eller senere end oprindeligt forudsat.

 

Ejendommen vil blive besigtiget ud- og indvendigt, herunder et begrænset antal lejligheder.

 

Bedømmelsen af den bygningsmæssige tilstand inklusive installationer er baseret på en visuel bedømmelse foretaget fra fortovs- og gårdniveau, tilgængelige fællesrum i kælder- og loftsetage, lejligheder, køkken, baderum samt hovedtrapper. Kloakken bliver ikke bedømt.

 

I forbindelse med den bygningsmæssige gennemgang bliver der ikke foretaget dybdegående destruktive undersøgelser som eksempelvis boringer, nedbrydninger af konstruktioner og lignende.

 

De angivne forslag er vores bedste bud på planlægningen, men det er op til bestyrelsen at prioritere og bestyrelsen beslutter selvfølgelig reelt hvad der skal ske.

 

10-årsplanen kan også bruges som planlægningsværktøj i forbindelse med ansøgninger om eventuelle mulige tilskudsmuligheder.

 

Alle vedligeholdelsesudgifter (priser) er vejledende overslagspriser, idet endelig fastsættelse af omkostningerne for de større arbejder vil kræve et nærmere projekt med indhentning af tilbud, ligesom priser vil afhænge af det ønskede niveau og standard for færdiggørelse af arbejderne.

 

tilbage…