BYGNINGSKONSULENTERNE

ARKITEKTER OG INGENIØRER

Svaleøvej 14, 4000 Roskilde

 

 

Priser

 

 


Vi er specialiseret i økonomisk og teknisk styring af ejendomsvedligeholdelse.

 

”Fra idé – til indflytning”

 

og

 

”Vedligeholdelses uden overraskelser”

 

 

Arbejderne omfatter både vedligeholdelse, renovering, modernisering og ombygning.

 

For at opnå det bedste resultat kan arbejderne udføres på baggrund af en tilstandsvurdering eller man kan starte med at udføre en vedligeholdelsesplan.

Derfor udfører vi tilstandsvurderinger og / eller 10 års vedligeholdelsesplaner med tilhørende vedligeholdelses- / udbedringsforslag, udgifter og udgiftsterminer.

 

Honoraret for en vedligeholdelsesplan varierer efter detaljeringsgrad og er afhængigt af ejendommens størrelse og tilstand og er derfor efter nærmere aftale.

 

 

 

Timesatsen for os er                                        600,00 kr.

 

+moms

+udlæg

+kørsel

 

Opgaver kan også gennemføres til fast pris

 

Eks.              Projekt med byggetilladelse                 7,5 % af håndværkerudgiften

                                                                                       Byggestyring og tilsyn                            3,5 % af håndværkerudgiften

 

Specielle opgaver efter nærmere aftale

 

 

tilbage…